Urząd Gminy Joniec

Od 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni nową usługę Twój e-PIT. W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl.

Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Wprowadzenie tej usługi to prawdziwa rewolucja w systemie rocznych rozliczeń podatkowych, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o upowszechnienie przesłanych w załączeniu informacji, aby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu mogło skorzystać z przygotowanych udogodnień.

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Krzysztof Bronowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy już po raz kolejny wzięli udział w naszej świątecznej akcji zbiórki żywności. Przekazane przez Państwa artykuły zostały rozdzielone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu i trafiły do 8 rodzin, które najbardziej potrzebowały pomocy. Zachęcamy do włączania się w kolejne akcje organizowane przez nasz urząd.

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5d878608&&b=0c8f876a75&&c=9ac7ead8

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze

W sobotę 8 grudnia 2018 r. w Królewie miało miejsce poświęcenie nowo wybudowanej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kapliczka została wybudowana z inicjatywy Państwa Edyty i Igora Baranowskich, w podziękowaniu za odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W kapliczce został zamurowany list do potomnych. Kapliczkę poświęcił ksiądz Witold Zembrzuski proboszcz parafii Królewo. W poświęceniu wzięli udział członkowie rodziny, przyjaciele jak również sąsiedzi Państwa Baranowskich.

Treść listu wmurowanego w kapliczkę pobierz

Może ktoś kojarzy skąd się przybłąkały, ewentualnie jest zainteresowany adopcją. Psy błąkały się po Starej Wronie i wczoraj zostały czasowo zabezpieczone.

Kontakt tel. 23 661 60 41.

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dnia 5 stycznia 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

W sobotę, 22 grudnia w Szkole Podstawowej w Królewie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Jońcu oraz Chóru LIRA z Nasielska. Na spotkaniu obecni byli również: Wójt Marek Czerniakowski, Ksiądz Witold Zembrzuski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jońcu Bożena Jaworska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewie Urszula Pilśnik. Była to okazja nie tylko do złożenia świątecznych życzeń i integracji, ale także  podsumowanie wspólnej pracy orkiestry z nasielskim chórem. W 2018 r orkiestra wraz z chórem z Nasielska wspólnie koncertowała w Jońcu, Nasielsku, Pułtusku oraz Płońsku. Po życzeniach, modlitwie oraz podzieleniu się opłatkiem wszyscy zebraniu zasiedli do wspólnej wieczerzy.

Karta Dużej Rodziny uprawniająca do zniżek w sklepach, kawiarniach, restauracjach, na stacjach paliw, w bankach, instytucjach kultury, a także m.in. u niektórych przewoźników do końca 2018 roku przysługiwała wszystkim rodzicom wychowującym co najmniej troje niepełnoletnich dzieci lub uczniów i studentów do 25 roku życia.

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny  tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Po odebraniu karty można skorzystać z licznych rabatów w punktach oznaczonych informacją "Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny można zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie uprzejmie informuje, że rolnicy lub renciści pobierający świadczenie w/w instytucji, a spełniający określone warunki, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej.

W niedzielę 23 grudnia 2018 r. w naszej gminie, już po raz piąty, odbyło się spotkanie opłatkowe ze wspólnym kolędowaniem zorganizowane dla wszystkich mieszkańców gminy, jak również przybyłych gości. Spotkanie rozpoczęło się od jasełek i koncertu kolęd przedstawionych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jońcu pod opieką pana Krzysztofa Zadrogi i pana Grzegorza Baumana. Pan Cezary Celian ze swoimi muzykami ze Szkoły Podstawowej z Królewa również zagrali kolędy, ale w nowoczesnej aranżacji. Zebranych kolędników przywitał Wójt Gminy Joniec Pan Marek Czerniakowski i złożył życzenia świąteczne. W trakcie spotkania można było zobaczyć żywą szopkę, która powstała dzięki Państwu Grażynie i Mirosławowi Kazimierczakom. Najmłodszych odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał drobne upominki. Podczas całego spotkania panowała bardzo świąteczna i radosna atmosfera.

Okres przedświąteczny to czas spotkań wigilijnych. 15 grudnia w sobotę na wspólnej wieczerzy spotkali się emeryci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ,,Senior" z Omięcin i Koła Emerytów i Rencistów z Królewa. Nie zabrakło tradycyjnych potraw, życzeń i wspólnego kolędowania, które urozmaicił występ dzieciaków ze Szkoły Podstawowej w Jońcu pod opieką Pana Grzegorza Baumana. Również swoje spotkanie odbyli strażacy z OSP Joniec i OSP Królewo, którzy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w piątek 21 grudnia.

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/OSP-Kr%C3%B3lewo-954496294650425/

W dniu 17 grudnia 2018 roku została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Joniec na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec”

W ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Joniec” dokonano odbioru 50,35 Mg wyrobów zwierających azbest.

W ramach demontażu odpadów zawierających azbest wraz z pozostałymi czynnościami prowadzącymi do ich unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie zdemontowano 14,81 Mg.

Łącznie w ramach pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych jest 65,16 Mg.

Wartość zadania: 29 748,60 zł

Wysokość dotacji: 20 152,70 zł

Wszystkich strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Joniec serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne w najbliższy piątek 21 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w remizie OSP Joniec.