Urząd Gminy Joniec

Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza lub przetwarza produkty, w jakich warunkach, jakimi metodami lub z jakich surowców. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw a więc bez pośredników miedzy rolnikiem a konsumentem stwarza takie warunki, to zdrowsze jedzenie dla nas i wyższy dochód dla rolnika. Współpraca między producentami zwiększa szanse zaistnienia na większym terenie i obniża koszty związane z promocją, dostawami i sprzedażą produktów. Dlatego warto podejmować współpracę.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do obejrzenia filmu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”, którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Film promuje sprzedaż bezpośrednią prosto od rolnika oraz inkubatory przetwórstwa służące rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Pokazano w nim dobre, a do tego innowacyjne praktyki, mające zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych - działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem oraz z bezpośrednią sprzedażą od rolnika.

https://www.youtube.com/watch?v=-pMTOhIGexY 

W dniu dzisiejszym, tj. 18 października przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pan Józef Kaliński wraz z Wójtem Gminy Joniec Panem Markiem Czerniakowskim odwiedzili Szkołę Podstawową w Jońcu i Królewie. Wizyta miała na celu uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblasków. Jeden taki element jest widoczny w odległości ok. 150 m., co pozwala kierowcy w porę zareagować na pieszego i ocalić jego zdrowie, a nawet życie. Pan Józef Kaliński i Pan Wójt przekazali dzieciakom odblaski ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Spotkania były ciekawą formą poznania zasad bezpieczeństwa na drodze.

 

11 października br. o godz. 11.00 w sali wykładowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie odbyło się podpisanie umowy w ramach zadania ,,OSP - 2018". Przyznana pomoc finansowa przeznaczona została na zakup pompy pływającej dla OSP w Jońcu.

 

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 17 października 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Pragnę poinformować, iż w związku z wymianą  pokładu drewnianego na moście przez rzekę Wkra w miejscowości Sobieski, most ten będzie zamknięty dla ruchu pieszego oraz pojazdów od dnia 15.10.2018r do 03.11.2018r. Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                              Wójt Gminy Joniec

                                                                                           Marek Czerniakowski

W dniu 08 października 2018 odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG w zakresie współpracy z SP ZOL Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z powiatów legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, warszawsko zachodniego oraz strażacy z OSP w Jońcu.  Przeszkolono 59 strażaków. Szkolenie rozpoczęło się częścią teoretyczną w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu, po czym strażacy udali się na lądowisko dla śmigłowców, gdzie odbyły się zajęcia praktyczne.

Do 12 października do godziny 15.00, wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski suszowe 2018, mogą ubiegać się o dodatkowe oszacowanie szkód w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka. Warunkiem jest jednak odpowiednia kategoria glebowa i uprawa musi znajdować się jeszcze na polu.

Rolnicy, którzy nie składali wniosków suszowych, a mają nieoszacowane szkody w burakach i ziemniakach mogą złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami:

- wykazem działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,

- kopie zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku ich posiadania.

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia Urzędu Gminy w Jońcu, ponieważ w holu stoi tablica ze zdjęciami konkursowymi ,,Pocztówki z Jońca i okolic", które warto zobaczyć. Zdjęcia te można również znaleźć na stronie Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec - Wkra, które było organizatorem konkursu.

https://www.joniecwkra.pl/galeria/konkurs-foto

W Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się msza święta, której przewodniczył biskup generał brygady Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego przy asyście ks. kan. Waldemara Krzywińskiego – kapelan krajowy LMiR, ks. prof. Józefa Łupińskiego, ks. kan. Pawł Stacheckiego, ks. Roberta Ratomskiego, ks. kpt. Marcina Janocha i ks. kmdr por. Ryszarda Preuss. Był to pierwszy punkt obchodów 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Dla naszej gminy to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w Orkiestrze Reprezentacyjnej LMiR mamy aż 16 reprezentantów. Są to młodzi muzycy - członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Po eucharystii wszyscy udali się na Zamek Królewski na uroczystą galę, którą otworzył komandor Marek Padjas - wiceprezes LMiR. Nie zabrakło wspomnień, życzeń i części artystycznej, którym kulminacyjnym punktem był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zdjęcie pochodzi ze strony:https://oficynamorska.pl/2018/liga-morska-i-rzeczna-ma-juz-sto-lat/

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 6 października 2018 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

W dniu 27 września 2018 roku o godz. 18.00 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania były udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Prezentacja ze spotkania: pobierz

Więcej informacji o programie: http://www.wfosigw.pl/

 

W sobotę 22 września, dzięki inicjatywie Radnego Waldemara Zasońskiego i Sołtysa Zygmunta Obojskiego, odbyło się jesienne sprzątanie miejscowości Popielżyn Górny. Liczni mieszkańcy, zebrani na parkingu wypożyczalni Top Kajak, ruszyli w różne zakamarki swojej wsi i uzbierali kilkanaście worków śmieci. Gmina Joniec wspiera takie inicjatywy, dlatego w ramach współpracy odebrała wszystkie nieczystości, ale również ufundowała kiełbaski na ognisko, które odbyło się po skończonej akcji. Sołectwu gratulujemy takiego działania i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań!

W związku z planowanym na początek 2019 r. złożeniem do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń, w dniu 03.10.2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku z hodowcami i producentami trzody chlewnej.

Pragniemy poinformować, iż protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy Joniec w dniu 30.08.2018 roku zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu weryfikacji.

Termin naboru wniosków wydłużony

do 31 października 2018 r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych ,,Do Hymnu", po konsultacjach z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Jońcu, przesunęła termin przesłuchania z 28 września na 29 października na godz. 11.00.