Urząd Gminy Joniec

W piątek 28 września o godzinie 11:30 w Szkole Podstawowej w Jońcu odbędzie się przesłuchanie do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

Jest to wydarzenie odbywające się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne.

W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów w największych miastach i małych wioskach - od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Cel programu:

poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

- osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
- osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego.

 Program Czyste Powietrze [pobierz]

"Warunki Techniczne" [pobierz]

Prezentacja [pobierz]

Ulotka [pobierz]

 Więcej informacji:

http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Radny Waldemar Zasoński i Sołtys Zygmunt Obojski serdecznie zapraszają w najbliższą sobotę tj. 22 września na jesienne sprzątanie Popielżyna Górnego. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 przy wypożyczalni kajaków. Na zakończenie odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JOŃCU

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

         Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu

 

Wzywa

 

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Joniec w następujących okręgach wyborczych:

- okręg wyborczy nr 1,

- okręg wyborczy nr 2,

- okręg wyborczy nr 3,

- okręg wyborczy nr 4,

- okręg wyborczy nr 5,

- okręg wyborczy nr 6,

- okręg wyborczy nr 8,

- okręg wyborczy nr 9,

- okręg wyborczy nr 10,

- okręg wyborczy nr 11,

- okręg wyborczy nr 12,

- okręg wyborczy nr 13,

- okręg wyborczy nr 14,

- okręg wyborczy nr 15.

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie  w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, w dniach od 18.09.2018r. – 24.09.2018r. z wyłączeniem soboty i niedzieli w godzinach od 11.00 do 14.00.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

 

                                                                  /-/ Bogdan Wiśniewski

W dniu 29 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Joniec wraz ze Skarbnik Gminy Joniec podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację działań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych Joniec i Królewo na kwotę 16 632,00 zł.

Wycieczka śladami początków polskiej państwowości to kontynuacja mieszkańców gminy Joniec obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W dnu 21 sierpnia grupa mieszkańców naszej gminy pojechała na wycieczkę (pielgrzymkę) śladami początków  polskiej państwowości. Trasa przebiegała przez tamę we Włocławku, miejsce śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, Kruszwicę (kolebkę polskiej państwowości z X wieku), Strzelno (średniowieczne kościoły), Trzemeszno (opactwo kanoników regularnych) i Gniezno (pierwszą stolicę Polski). W wycieczce uczestniczyli również proboszcz parafii św. Ludwika w Jońcu Włodzimierz Czarnomski oraz Wójt Gminy Marek Czerniakowski. Organizatorami były parafia św. Ludwika w Jońcu, Urząd Gminy w Jońcu, parafia św. Zygmunta w Królewie oraz św. Stanisława Biskupa Męczennika w Starej Wronie. Wycieczka była dofinansowana przez gminę Joniec.

 Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Anny Słupeckiej i Pani Agnieszki Sęp

W niedzielę 2 września w Sobieskach odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP z gmin Joniec i Nowe Miasto. W rywalizacji wzięły udział jednostki OSP Królewo, OSP Nowe Miasto, OSP Latonice, OSP Karolinowo oraz gościnnie OSP Idzikowice. Jednostka z OSP Kałuszyn również zawitała do Sobiesk, aby kibicować  startującym w zawodach kolegom. Nie mogło również zabraknąć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Królewo, która z wielkim zapałem dąży do takiej sprawności jak ich starsi druhowie. W całych zawodach bezkonkurencyjni okazali się strażacy z OSP Królewo. Puchary oraz pamiątkowe dyplomy wręczali Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski, Wójt Gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski i Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Wojciech Janiszewski. Po zawodach odbył się piknik z darmową degustacją grochówki i chleba ze smalcem oraz wspaniałą zabawą taneczną z DJ-em Danielem Leszczyńskim.

Niektóre zdjęcia pochodzą ze strony facebookowej OSP Królewo

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w piątek 7 września 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Za wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny 2018/2019 trzymamy kciuki, aby osiągali same pozytywne wyniki w nauce, przeżywali mnóstwo przygód podczas zdobywania wiedzy i mieli wielu przyjaciół wokół siebie. Nauczycielom natomiast życzymy cierpliwości, motywacji do pracy i samych sukcesów zawodowych.

Trasa Płońsk - Strachowo - Bolęcin - Królewo - Joniec - Osiek - Soboklęszcz- Szpondowo - Płońsk pobierz

Trasa Płońsk - Strachowo - Bolęcin - Królewo - Joniec - Soboklęszcz- Strubiny - Płońsk pobierz

Trasa Płońsk - Szczytniki - Stara Wrona - Załuski - Naborowo - Krysk - Radzymin - Brody - Płońsk pobierz

Trasa Płońsk - Strachowo - Bolęcin - Joniec - Nowe Miasto - Bolęcin - Strachowo - Płońsk pobierz

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Jońcu pod numerem telefonu (23) 6616017.