Urząd Gminy Joniec

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Wrońska-Omięciny-Joniec.

Gmina Joniec udzieliła Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączącym się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec w wysokości 493 086,00 zł.

Na terenie naszej gminy będzie przebudowywany odcinek o długości 3 894 m.

 

W poniedziałek 7 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyło się spotkanie rolników z terenu naszej gminy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Leszkiem Chybałą dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Wszelkie zasady, których należy przestrzegać zawarte są w poniższych załącznikach.

Wszystkim strażakom z terenu gminy Joniec z okazji ich święta składamy serdeczne podziękowania za trud i gotowość w ochronie naszego życia, zdrowia i mienia. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowną pomoc bliźnim i życzymy tyle samo wyjazdów co powrotów!

 

Wójt Gminy Joniec, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń, które odbędzie się w dniu 7 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

W spotkaniu udział weźmie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku, który przedstawi zagrożenia związane z ASF, wymagania jakie muszą spełnić hodowcy świń oraz dokumentację jaką powinni prowadzić hodowcy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o udział w spotkaniu.

W środę, 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu, odbyło się spotkanie, na którym  omówiono najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z realizacją projektu związanego z wymianą starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu gmina zaprojektuje, zakupi i następnie zainstaluje instalacje i urządzenia w budynkach mieszkalnych, których właściciele podpiszą stosowną umowę z gminą (wzór umowy do pobrania poniżej) oraz dostarczą świadectwo energetyczne/audyt energetyczny (max 150 kWh/m2) do 15 maja 2018 roku.

Podstawowym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie przez gminę dofinansowania UE. Dopiero po jego uzyskaniu nastąpi faza realizacji projektu, w tym wyłonienie Wykonawcy, pobieranie wkładu finansowego od mieszkańców i następnie zaprojektowanie, zakup i montaż instalacji w poszczególnych budynkach prywatnych. Szacowany okres realizacji projektu: 2019 r. Wkład własny mieszkańców: 20% kosztów zakupu i instalacji wybranych przez mieszkańców rozwiązań technicznych.

Przed uzyskaniem dofinansowania UE gmina Joniec nie będzie pobierać jakichkolwiek wkładów finansowych ze strony mieszkańców. Jedynym warunkiem zgłoszenia budynku prywatnego i następnie uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie umowy partnerskiej z gminą oraz dostarczenie świadectwa energetycznego/audytu energetycznego.

Wzór umowy do pobrania

Prezentacja do pobrania

W niedzielę 22 kwietnia piękna pogoda towarzyszyła zawodnikom podczas kolejnej już edycji zawodów wędkarskich ,, Kleń Wkry 2018". 197 uczestników łowiło ryby na odcinku ok. 30 km na terenie gmin: Joniec, Nowe Miasto i Sochocin. Największym kleniem zawodów okazał sie ponad 0,5 metrowy okaz złowiony przez Grzegorza Dębowskiego reprezentującego Podlaski Klub Spiningowy Barwena. Cała impreza przebiegła w wyśmienitej atmosferze i miejmy nadzieję, że za rok przyciągnie kolejnych wędkarzy nad urokliwą Wkrę.

Zdjecie ze strony: https://www.facebook.com/WkraFishing/

Wiosenne Sprzątanie Królewa to akcja zorganizowana przez mieszkańców Królewa, która miała na celu uprzątnięcie poboczy dróg gminnych w tej miejscowości. Ponad 70 osób w sobotę 14 kwietnia uzbierało kilkadziesiąt worków ze śmieciami. Zarówno dorośli, jak i bardzo liczna grupa dzieciaków znajdowali mnóstwo rożnych rzeczy, które niekoniecznie chcielibyśmy oglądać w lasach i innych zakątkach tej pięknej wsi. Sprzątanie zakończyło się ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Partnerami akcji byli: Gmina Joniec, Szkoła Podstawowa w Królewie, OSP Królewo oraz Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka.

Zdjęcia: Radio Płońsk 93,6 FM

Kwiecień to czas kiedy należy rozpocząć wiosenne prace porządkowe. Wzorem lat ubiegłych pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wyruszyli w teren, aby porządkować pobocza dróg gminnych oraz powiatowych, przydrożne rowy. Zależy nam, aby nasza gmina była utrzymana w czystości i porządku, i jednocześnie wykazywała dbałość o środowisko naturalne, które jest naszą wspólna sprawą.

Czystość naszej małej ojczyzny zależy również od Państwa, dlatego zwracamy z prośbą o uprzątnięcie oraz o utrzymanie porządku i czystości na terenie swoich posesji i działek, ale także na terenach przylegających do nich tj. skwerów, lasów, rowów, poboczy itd. Zachęcamy mieszkańców poszczególnych sołectw, sołtysów, członków rad sołeckich oraz radnych do organizowania tego typu akcji w swoich miejscowości zakończonych np. ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Będzie to również doskonała okazja do integracji . Z naszej strony zapewnimy worki i odbiór odpadów oraz pomoc w organizacji ogniska.

Mając na uwadze dobro naszej gminy, jej mieszkańców oraz osób przebywających sezonowo zachęcam Państwa do skorzystania z naszego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w sezonie letnim. Zapraszam Państwa do złożenia deklaracji oraz przekazywania odpadów do tzw. PSZOK-u znajdującego się w miejscowości Joniec.

Szanowni Państwo! Pragnę poinformować, że zostały zakupione foto-pułapki, które montujemy w miejscach, gdzie dochodzi do nagminnego wyrzucania śmieci. Prosimy o zwracanie uwagi na osoby wywożące odpady do lasów, skwerów lub wyrzucających je z samochodów w przydrożnych rowach. W miarę możliwości prosimy o dokumentowanie tego faktu np. poprzez zrobienie zdjęcia i przekazywanie do Urzędu Gminy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każda taka informacja nie pozostanie bez interwencji.

PAMIĘTAJMY!                                                                                                                                                      

Dbajmy wspólnie o estetyczny wygląd naszej gminy. To od nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie nasze środowisko.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Pani Anna Skórska tel.: (23) 661 60 41 wew. 102.