Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu przypomina, że w dniu 15 marca 2014 roku upływa termin płatności II raty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy o bezzwłoczne dokonanie zadeklarowanej opłaty w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy nr 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Wszelkie informacje dotyczące opłaty śmieciowej można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 w Urzędzie Gminy w Jońcu lub pod nr telefonu 23 661 60 41.

Następne opłaty należy wnosić każdorazowo z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia: 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada 2014 roku.

Urząd Gminy w Jońcu informuje, iż w związku z wejściem w życie  z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami każdy mieszkaniec mający obecnie podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady powinien takową umowę rozwiązać.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania przedmiotowych umów znajdziecie Państwo w tych umowach.

W przypadku podpisanej umowy z PGK w Płońsku okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.

W przypadku podpisanej umowy z Błysk-BIS w Makowie Mazowieckim okres wypowiedzenia wynosi 3 lub 6 miesięcy w zależności od umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: Urząd Gminy w Jońcu Tel (23) 661 60 41

Informujemy również, że posiadamy gotowe wzory rozwiązania przedmiotowych umów.

 

Dodatkowo podajemy adresy i numery telefonów do w/w firm:

1.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk tel. (23) 662 42 78, 662 32 23

2.  Błysk- Bis Sp.z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06 – 200 Maków Mazowiecki  tel. (29) 71 72 234

 

Rozwiązanie umowy - BŁYSK-Bis

Rozwiązanie umowy - PGK w Płońsku