Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym do 15 września 2014 r.

 

„Wyprawka szkolna” przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach :

·         II – III oraz VI szkoły podstawowej

·         III szkoły ponadgimnazjalnej

oraz uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np: z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym itp.)

 

Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto.

Wpłata pieniędzy nastąpi po przedłożeniu przez rodziców dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczególnych zasad składnia wniosków można pozyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń:

·         w Zespole Szkół w Jońcu – tel. 23/661 60 34

·         w Szkole Podstawowej w Królewie – tel. 23/661 29 60