Urząd Gminy Joniec

 

Urząd Gminy w Jońcu przyjmuje, wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 do 15 września 2014 r.

Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniający do stypendium, nie może przekraczać kwoty 456 zł netto.

Wypłata stypendium szkolnego będzie dokonywana w terminach jednorazowo do 15 grudnia 2014 r i do 30 czerwca 2015 r

Stypendia szkolne będą realizowane po uprzednim przedstawieniu faktur i rachunków za dokonanie zakupy.

Więcej informacji można pozyskać pod nr.tel 23 6616017 wew. 16 Pani Ewa Matuszewska w Urzędzie Gminy Joniec