Urząd Gminy Joniec

 

ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

6 30 Autobus– Idzikowice – Królewo – Krajęczyn – Popielżyn-Zawady (okolice Pani Łabęda) (przyjazd g. 710)

715 Autobus– Nowa Wrona – Ludwikowo - Stara Wrona – Karolinowo – Proboszczewice – Omięciny (okolice Państwo Konopskich)  - Joniec  (przyjazd g. 805)

635  Bus – Popielżyn-Zawady (okolice Państwo. Cichocka) – Adamowo  (Państwa Kowalczyk) – Adamowo (Państwa  Marciniak, Gocławscy)  - Omięciny (Pani Sawicka, Panie Andryszczyk) - Wkra (przyjazd g.700)

705  Bus – Wkra (przy przejeździe)  - Józefowo - Joniec (przyjazd g.720)

720  Bus - Sobieski – Szumlin (droga do Państwa Cichockich, Kapczyńskich, Łoniewskich)(przyjazd g.7.45)

745.Bus – Joniec-Kolonia (Państwa Ignaczewscy)  - Soboklęszcz  (Państwo Kozłowscy) – Osiek (Gruda, przy drodze do Państwa  Konopskich) - Joniec (przyjazd g. 8.10)

ORGANIZACJA ODWOZ UCZNIÓW ZE SZKOŁY

 

1325 Autobus-Joniec.-  Popielżyn Górny – Popielżyn- Zawady - Nowa Wrona (okolice Państwo Morańscy) – Stara Wrona - Nowa Wrona (Państwa Rutkowscy) – Ludwikowo – Karolinowo - Joniec

1325 Bus – Wkra - Józefowo – Adamowo - Omięciny 1 – Proboszczewice (okolice Państwa  Konopskich) - Omięciny 2

1415  Bus - Osiek – Soboklęszcz - Joniec Kolonia-Joniec

1505.Autobus–Joniec -  Popielżyn Górny – Popielżyn Zawady - Nowa Wrona (okolice Państwo Morańscy) –Stara Wrona - Nowa Wrona (okolice Państwa Rutkowscy) – Ludwikowo – Karolinowo – Proboszczewice (Konopski)  – Wkra - Józefowo (figurka)

1505 Bus – Szumlin – Sobieski - Joniec

15 30 Bus  Krajęczyn – Królewo- Idzikowice