Szanowni Państwo w dniu 30 marca bieżącego roku na Sesji Rady Gminy w Jońcu została podjęta Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec. Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem i deklarujące chęć wpłaty darowizny na rzecz gminy proszone są o kontakt telefoniczny.

Urząd Gminy w Jońcu

 

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Osoba do kontaktu:

- Anna Skórska

 

Poniżej podajemy numery działek przewidzianych do objęcia planem zagospodarowania przestrzennego:

Obszar Nr 1:pobierz

Obszar Nr 2:pobierz

Obszar Nr 3:pobierz

Obszar Nr 4:pobierz

Obszar Nr 5:pobierz

Obszar Nr 6:pobierz

 

Poniżej podajemy do pobrania wzór umowy darowizny oraz Uchwałę Rady Gminy w Jońcu.

 

 

Ø  Wzór umowy pobierz

Ø  Uchwała Rady Gminy w Jońcu pobierz