Urząd Gminy Joniec

 

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie Uchwały Rady Gminy Joniec nr IV/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku a uściślając zapisu „minimalna powierzchnia działki letniskowej na terenach leśnych: 1500 m2, 1000 m2 pozostałychterenach” informuję, że wymienione normatywy dotyczą nowych podziałów geodezyjnych, które nastąpią po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.Istniejące działki o powierzchniach poniżej tych normatywów zostaną objęte w obecnie istniejącym formacie.

 

 

Wójt Gminy Joniec              

Marek Czerniakowski