Urząd Gminy Joniec

Dziękujemy właścicielom działek z miejscowości Królewo o numerach: 204/12, 204/10, 200/2, 204/5, 958, 689/1, 689/2, 689/8, 689/9, 690/3, 691/3, 693/4, 691/2, 692/2, 957, 440/5 572/4, 691/1, 690/1 689/9, 689/8, 698/11, 698/17, 698/12, 698/14, 698/16, 922, 443/13, 443/12, 204/11, 212/3, 190/6, 692/3, 693/1, 694/3, 694/6, 543, 199/8, 199/6, 199/7, 572/5, 696/2, 696/5, 684/6, 212/5, 699/3, 700, 956, 959, 204/16, 204/26, 204/9, 204/7, 204/8, 27/3, 27/7, 27/4, 195/11, 195/24, 212/4, 696/4, 521, 698/2, 698/7, 697/2, 698/19, 698/21, 697/1, 199/13, 918, 572/15, 572/23, 573/3, 572/25, 923, 199/4, 199/5, 199/12, 199/11, 199/9, 190/4, 649/2, 190/3, 694/2, 694/1, 695/1, 693/3, 696/3, 578/4, 579/4, 190/7, 572/10, 572/18, 572/20, 572/21, 572/22, 199/4, 913 za dokonanie wpłat na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

Pragniemy Państwa poinformować, że obecnie prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów. Jednocześnie przygotowujemy zapytanie ofertowe na opracowanie powyższego planu.

 

Przypominamy również, o konieczności podpisania umowy darowizny w przypadku jej wpłaty. Prosimy o nadesłanie umowy lub dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Jońcu.

 

Osoby które nie podpisały jeszcze umowy darowizny na rzecz gminy a są zainteresowane przedmiotową sprawą proszone są o niezwłoczne dopełnienie formalności co znacznie przyspieszy całą procedurę wykonania planu zagospodarowania.