Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów wsi Królewo. Przewidujemy, że w/w prace zostaną zakończone z dniem 31.07.2015 roku. Następnie zostaną rozesłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypominamy osobom, które są zainteresowane przedmiotową sprawą o dopełnieniu formalności w postaci podpisania umowy darowizny na rzecz gminy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18