Urząd Gminy Joniec

Szanowni Państwo

Pragniemy Państwa poinformować, że prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów planowanych do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo zostały zakończone. Zostało również zakończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec”. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą po czym rozpocznie się procedura związana z opracowaniem w/w planu.

Wartość umowy 60 270, 00 zł.

Termin wykonania to 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Docierają do nas niepokojące informacje o wydawaniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego decyzji o rozbiórkach budynków .

Jeśli Państwo otrzymali ową decyzję widnieje w niej zapis o odwołaniu (w przeciągu 14 dni)

Proszę się od powyższych decyzji odwoływać – najlepiej przed końcem terminu

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18