Urząd Gminy Joniec

Pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęto procedurę przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo.

W pierwszych dniach marca planowane jest wyłożenie do publicznej wiadomości projektu w/w planu, wówczas wszystkie zainteresowane osoby będą mogły się zapoznać z całą dokumentacją planu oraz składać uwagi i wnioski.

Ponadto informujemy, że na początku grudnia 2015 roku zostało wystosowane kolejne pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie o czasowe zaniechanie prowadzonych postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18