Urząd Gminy Joniec

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Joniec

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust.1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Joniec Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej lub elektronicznej do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 30.01.2016 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec można uzyskać w  Urzędzie Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec w godzinach otwarcia Urzędu.

 

 Wójt Gminy Joniec

Marek Czerniakowski