Urząd Gminy Joniec

Joniec 15.01.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi telefonami i e-mailami od właścicieli działek w miejscowości Królewo dotyczącymi samowolnie zrealizowanych budynków pragniemy Państwo poinformować, że temat ten jest dla nas bardzo ważny. Niestety Urząd Gminy w chwili obecnej nie ma wpływu na toczące się postępowania jak również nie ma możliwości legalizacji przedmiotowych budynków.

 

W miesiącu grudniu 2015 roku po raz kolejny wystąpiliśmy z pismem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wstrzymania kontroli oraz już toczących się postepowań związanych z wydaniem decyzji nakazujących rozbiórkę samowolnie zrealizowanych budynków. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płońsku nie informował Gminy o kontrolach jak również o toczących się postępowaniach. Jednakże w styczniu 2016 roku otrzymaliśmy do wiadomości dwie decyzje nakazujące rozbiórkę budynków

 

Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu trwają prace związane ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cała procedura związana z w/w planem jest skomplikowana i długotrwała.

 

Obwarowania prawne dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec nie pozwalają na przyspieszenia całej procedury na czym zależy zarówno Gminie jak i Państwu.

 

Mamy nadzieję, że wejście w życie w/w planu umożliwi właścicielom nieruchomości opracowanie projektów budowlanych a w konsekwencji zalegalizowanie samowolnie zrealizowanych budynków na podstawie art. 48 i 49 Prawa budowlanego.

W sytuacji ewentualnego otrzymania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku należy wnieść odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w decyzji.