Urząd Gminy Joniec

Dziękujemy właścicielom działek z miejscowości Królewo o numerach: 204/12, 204/10, 200/2, 204/5, 958, 689/1, 689/2, 689/8, 689/9, 690/3, 691/3, 693/4, 691/2, 692/2, 957, 440/5 572/4, 691/1, 690/1 689/9, 689/8, 698/11, 698/17, 698/12, 698/14, 698/16, 922, 443/13, 443/12, 204/11, 212/3, 190/6, 692/3, 693/1, 694/3, 694/6, 543, 199/8, 199/6, 199/7, 572/5, 696/2, 696/5, 684/6, 212/5, 699/3, 700, 956, 959, 204/16, 204/26, 204/9, 204/7, 204/8, 27/3, 27/7, 27/4, 195/11, 195/24, 212/4, 696/4, 521, 698/2, 698/7, 697/2, 698/19, 698/21, 697/1, 199/13, 918, 572/15, 572/23, 573/3, 572/25, 923, 199/4, 199/5, 199/12, 199/11, 199/9, 190/4, 649/2, 190/3, 694/2, 694/1, 695/1, 693/3, 696/3, 578/4, 579/4, 190/7, 572/10, 572/18, 572/20, 572/21, 572/22, 199/4, 913 za dokonanie wpłat na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec.

 

Pragniemy Państwa poinformować, że obecnie prowadzone są prace geodezyjne w postaci aktualizacji map sześciu obszarów. Jednocześnie przygotowujemy zapytanie ofertowe na opracowanie powyższego planu.

 

Przypominamy również, o konieczności podpisania umowy darowizny w przypadku jej wpłaty. Prosimy o nadesłanie umowy lub dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Jońcu.

 

Osoby które nie podpisały jeszcze umowy darowizny na rzecz gminy a są zainteresowane przedmiotową sprawą proszone są o niezwłoczne dopełnienie formalności co znacznie przyspieszy całą procedurę wykonania planu zagospodarowania.

    

Szanowni Państwo

 

Po podjęciu przez Radę Gminy w Jońcu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec, zostały poczynione kolejne działania. Pracownia geodezyjna rozpoczęła sporządzanie map zasadniczych niezbędnych do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu okręgów wsi Królewo

Wszystkie osoby, które nie podpisały jeszcze umowy darowizny na rzecz gminy a są zainteresowane przedmiotową sprawą proszone są o niezwłoczne dopełnienie formalności.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Skórska

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

 

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie Uchwały Rady Gminy Joniec nr IV/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku a uściślając zapisu „minimalna powierzchnia działki letniskowej na terenach leśnych: 1500 m2, 1000 m2 pozostałychterenach” informuję, że wymienione normatywy dotyczą nowych podziałów geodezyjnych, które nastąpią po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego.Istniejące działki o powierzchniach poniżej tych normatywów zostaną objęte w obecnie istniejącym formacie.

 

 

Wójt Gminy Joniec              

Marek Czerniakowski

 

Szanowni Państwo w dniu 30 marca bieżącego roku na Sesji Rady Gminy w Jońcu została podjęta Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Królewo, gmina Joniec. Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem i deklarujące chęć wpłaty darowizny na rzecz gminy proszone są o kontakt telefoniczny.

Urząd Gminy w Jońcu

 

Tel: /23/ 661 60 41 wew. 18

Osoba do kontaktu:

- Anna Skórska

 

Poniżej podajemy numery działek przewidzianych do objęcia planem zagospodarowania przestrzennego:

Obszar Nr 1:pobierz

Obszar Nr 2:pobierz

Obszar Nr 3:pobierz

Obszar Nr 4:pobierz

Obszar Nr 5:pobierz

Obszar Nr 6:pobierz

 

Poniżej podajemy do pobrania wzór umowy darowizny oraz Uchwałę Rady Gminy w Jońcu.

 

 

Ø  Wzór umowy pobierz

Ø  Uchwała Rady Gminy w Jońcu pobierz