Obwieszczenia Wójta Gminy Joniec

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego