Urząd Gminy Joniec

                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Opis operacji:

  • typ/nazwa operacji: „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
  • cel operacji: Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowę zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych
  • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • nazwa działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.