Urząd Gminy Joniec

Urząd Gminy w Jońcu przypomina, że w dniu 15 marca 2014 roku upływa termin płatności II raty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym prosimy o bezzwłoczne dokonanie zadeklarowanej opłaty w kasie Urzędu Gminy Joniec lub przelewem na rachunek bankowy nr 42 8230 0007 0200 6275 2000 0015.

Wszelkie informacje dotyczące opłaty śmieciowej można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 w Urzędzie Gminy w Jońcu lub pod nr telefonu 23 661 60 41.

Następne opłaty należy wnosić każdorazowo z góry za okres dwóch miesięcy w terminach do dnia: 15 maja, 15 lipca, 15 września i 15 listopada 2014 roku.