Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Informacja dla osób korzystających z PSZOK w Jońcu

Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku informujemy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Joniec w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać n/w odpady

 1. Wielkogabarytowe i meble
 2. Rozbiórkowe i budowlane z wyłączeniem materiałów zawierających azbest, papy i styropianu budowlanego;
 3. Biodegradowalne
 4. Metal
 5. Papier
 6. Szkło
 7. Tworzywa sztuczne
 8. Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich 
 1. Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich
 2. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz  opakowań po nich
 3. Środki ochrony roślin oraz opakowań po nich
 4. Baterie i akumulatory
 5. Przepracowane oleje
 6. Przeterminowane leki
 7. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. Zużyte opony z samochodów osobowych.

Ponadto informuję, że  w PSZOK nie są przyjmowane

 1. odpady inne niż komunalne;
 2. materiały zawierające azbest;
 3. papa;
 4. styropian budowlany;
 5. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 6. odpady w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności

gospodarczej

Do Punktów można odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

To bardzo ważne, by odpady niebezpieczne, czyli np. baterie, zużyte tonery, trafiły do PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną przekazane do recyklerów, którzy, zajmują się ich przetwarzaniem. Nie wszyscy wiedzą, że jedna zużyta bateria z pilota samochodowego jest w stanie zatruć aż 400 litrów wody!

Natomiast porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest nie tylko wyjątkowo naganne, ale i skutecznie ścigane. W dodatku dzięki obecnym wokół nas systemom kamer często łatwo ustalić, kto je porzucił. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać wodę i glebę, po prostu zawieźmy odpady do PSZOK.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu gromadzenia i oddawania odpadów zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Jońcu pod nr tel: 236616041 wew. 8

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna