Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   

Opis operacji:

  • typ/nazwa operacji: „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
  • cel operacji: Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowę zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych
  • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • nazwa działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna