Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Programy i dofinansowania dla gospodarstw domowych

Dofinansowania dla gospodarstw domowych
 
▶️‌Program Czyste Powietrze – dofinansowanie do wymiany starego pieca oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
▶️‌Program Mój Prąd – dofinansowanie do zakupu i montażu fotowoltaiki wraz z magazynem ciepła lub energii.
▶️‌Program Moje Ciepło – dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach nowobudowanych.
 
📌PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE📌
Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.🏡
 
Poziomy dofinansowania:
 • Podstawowy poziom dofinansowania – osoby z dochodem rocznym do 135 tys. zł;
 • Podwyższony poziom dofinansowania - osoby z miesięcznym dochodem na osobę do 1894 zł (gosp. wieloosobowe) lub do 2651 zł (gosp. jednoosobowe);
 • Najwyższy poziom dofinansowania - osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę do 1090 zł (gosp. wieloosobowe) lub do 1526 zł (gosp. jednoosobowe).
‼️Na co otrzymasz dotację?✔️
1. Audyt energetyczny
2. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi
3. Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
4. Wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ciepła
5. Instalację CO i CWU
6. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
7. Mikroinstalację fotowoltaiczną
 
📢Nabór trwa od 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.
Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze trzeba złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Jońcu.
Godziny otwarcia punktu: wtorki i piątki w godz. 9:00 – 14:00
 
 
📌PROGRAM MÓJ PRĄD📌
Program Mój Prąd to dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej. Przeznaczony jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia
na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.🌞
 
Główne założenia programu:
➡️Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem
i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak również przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);
➡️Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
☑️6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV;
W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wynosi:
☑️3000 zł do do systemu EMS / HEMS;
☑️5000 zł do magazynów ciepła;
☑️7000 zł do mikroinstalacji PV;
☑️ 16 000 zł do magazynu energii.
 
📢Nabór trwa od 22.04.2023 do dnia 22.12.2023 lub do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji.
 
 
PROGRAM MOJE CIEPŁO
Moje Ciepło to rządowy program dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.🏡
 
Współfinansowaniu inwestycji podlega:
✔️Zakup/montaż gruntowej pompy ciepła
✔️Zakup/ montaż pompy ciepła powietrze/powietrze
✔️Zakup/ montaż pompy ciepła powietrze/woda
 
‼️Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo
• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 
Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.❕☑️
 
📢Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków.
 
 
Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Logo Projekty
        dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna