Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Programy i dofinansowania dla gospodarstw domowych

Dofinansowania dla gospodarstw domowych
 
▶️‌Program Czyste Powietrze – dofinansowanie do wymiany starego pieca oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
▶️‌Program Mój Prąd – dofinansowanie do zakupu i montażu fotowoltaiki wraz z magazynem ciepła lub energii.
▶️‌Program Moje Ciepło – dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach nowobudowanych.
 
📌PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE📌
Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.🏡
 
Poziomy dofinansowania:
  • Podstawowy poziom dofinansowania – osoby z dochodem rocznym do 135 tys. zł;
  • Podwyższony poziom dofinansowania - osoby z miesięcznym dochodem na osobę do 1894 zł (gosp. wieloosobowe) lub do 2651 zł (gosp. jednoosobowe);
  • Najwyższy poziom dofinansowania - osoby z przeciętnym miesięcznym dochodem na osobę do 1090 zł (gosp. wieloosobowe) lub do 1526 zł (gosp. jednoosobowe).
‼️Na co otrzymasz dotację?✔️
1. Audyt energetyczny
2. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi
3. Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej
4. Wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ciepła
5. Instalację CO i CWU
6. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
7. Mikroinstalację fotowoltaiczną
 
📢Nabór trwa od 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.
Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze trzeba złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy w Jońcu.
Godziny otwarcia punktu: wtorki i piątki w godz. 9:00 – 14:00
 
 
📌PROGRAM MÓJ PRĄD📌
Program Mój Prąd to dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej. Przeznaczony jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia
na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.🌞
 
Główne założenia programu:
➡️Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem
i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak również przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);
➡️Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
☑️6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV;
W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wynosi:
☑️3000 zł do do systemu EMS / HEMS;
☑️5000 zł do magazynów ciepła;
☑️7000 zł do mikroinstalacji PV;
☑️ 16 000 zł do magazynu energii.
 
📢Nabór trwa od 22.04.2023 do dnia 22.12.2023 lub do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji.
 
 
PROGRAM MOJE CIEPŁO
Moje Ciepło to rządowy program dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.🏡
 
Współfinansowaniu inwestycji podlega:
✔️Zakup/montaż gruntowej pompy ciepła
✔️Zakup/ montaż pompy ciepła powietrze/powietrze
✔️Zakup/ montaż pompy ciepła powietrze/woda
 
‼️Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
albo
• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 
Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.❕☑️
 
📢Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków.
 
 
Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna