Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Komunikat ARiMR

W obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju, nasze zdrowie zależy od ograniczenia bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, potencjalnymi nosicielami koronawirusa.

W związku z tym ARiMR zachęca rolników, a w szczególności posiadaczy zwierząt hodowlanych, do używania Portalu IRZplus, jako narzędzia umożliwiającego zgłaszanie wszelkich zdarzeń w  siedzibach stad, bez konieczności odwiedzania Biur Powiatowych ARiMR. Rolnik używający Portalu zmniejsza ryzyko zakażenia zarówno siebie, jak i pracowników ARiMR.

Portal IRZplus, co warto podkreślić, daje również możliwości wyrobienia paszportu dla zwierzęcia, bez konieczności wychodzenia z domu. Dotyczy to również otrzymania puli numerów kolczyków oraz duplikatów kolczyków. Pule oraz paszporty otrzymamy do domu po uiszczeniu odpowiednich opłat na konto ARiMR, a także po przekazaniu potwierdzenia wpłat na adres mailowy Biura Powiatowego ARiMR. Szczegóły dotyczące tej procedury można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/paszporty.html

A także pod numerami telefonów:

23 674 11 76, 23 674 11 78

Na stronie ARiMR znajdują się również liczne filmy instruktażowe, pozwalające na naukę poprawnego korzystania z Portalu IRZplus. Można je znaleźć pod następującym adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html

Zachęcamy Państwa do korzystania z Portalu IRZplus. Załączamy poniżej instrukcję uzyskania dostępu do Portalu.

Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu IRZplus
z wykorzystaniem loginu i hasła do e-WniosekPlus

 1. Przygotuj login i hasło dostępu do aplikacji e-WniosekPlus,
 2. Otwórz stronę internetową Portalu IRZplus wpisując w przeglądarkę internetową na swoim komputerze adres irz.arimr.gov.pl albo wejdź w zakładkę IRZ na stronie agencyjnej ARiMR www.arimr.gov.pl i naciśnij niebieskie kafle Portalu IRZplus,
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj informacje dotyczące przechowywania danych osobowych  -RODO oraz informacje o wykorzystywaniu cookies,
 4. Przeczytaj ważne informacje zamieszczone w oknie logowania,
 5. Wpisz w oknie logowania login i hasło dostępu do e-WniosekPlus,
 6. Na pojawiające się pytanie o rozszerzenie uprawnień do Portalu IRZplus odpowiedz TAK,
 7. Jako zalogowany użytkownik Portalu IRZplus szybko i wygodnie możesz składać dokumenty IRZ przez Internet,
 8. W razie wątpliwości zajrzyj do Instrukcji użytkownika Portalu IRZplus zamieszczonej na stronie ARiMR w zakładce IRZ,
 9. Jeśli będziesz miał pytania wyślij wiadomość mailową na adres: DEPiRZ_zadajpytanie@arimr.gov.pl

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):

 • Zgłoszenie bydła do rejestru,
 • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
 •  Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 •  Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
 • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Spis stanu stada świń,
 • Zgłoszenie siedziby stada,
 • Raport kontrolny zbioru danych
 • Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy,
 • Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy.

 Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

 • wgląd do danych Swojej siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji,
 • import danych z komputera użytkownika,
 • eksport danych z Portalu IRZplus,
 • wydruki przeglądanych danych w Portalu,
 • zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę,
 • przegląd rejestru posiadanych loch w siedzibie stada.

Jeśli masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus:

 • wyślij e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
 • zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 - 21:00 tel. 800 38 00 84

 

Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna