Urząd Gminy Joniec

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do wapnowania gleby. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, tel. 22 773 58 87 www.schar.gov.pl

Więcej informacji udzieli pracownik obsługujący teren gminy Joniec Pan Tomasz Piątkowski tel. 607 575 486

W ubiegłą niedzielę parafia pw. Św. Zygmunta w Królewie powitała nowego proboszcza, którym został ks. Adam Milewski. Uroczysty ingres odbył się o godz. 11.00 i uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów: Wójt gm. Joniec - Marek Czerniakowski, gm. Sochocin - Jerzy Ryziński oraz gm. Nowe Miasto - Sławomir Zalewski i cała społeczność parafialna. Ks. Adam Milewski pochodzi z parafii Św. Wojciecha w Nasielsku i jest to jego pierwsze proboszczostwo.

Zdjęcia ze strony: https://plonszczak.pl/zdjecie/3103660

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Formularz zgłaszania propozycji do projęktu dostępny jest na stronie: http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=28

W poniedziałek 1 lipca przez teren naszej gminy przechodziła pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu- jedynego miejsca w Polsce uznanego przez Kościół za miejsce objawień Matki Bożej. Parafianie ze Starej Wrony, Jońca i Królewa przygotowali poczęstunki dla wędrujących pielgrzymów. Były min. kiełbaski z grilla, ciasta, kompot i napoje. Pielgrzymi podziękowali za gościnę modlitwą i śpiewem.

Zdjęcia z parafii Królewo dzięki uprzejmości pani Ilony Krajczyńskiej-Krawczyk

30 czerwca podczas Mszy Świętej parafianie pożegnali swojego proboszcza Ks. Witolda Zembrzuskiego. Nie obyło się bez podziękować, życzeń i łez wzruszenia, gdyż była to pierwsza parafia, w której Ks. Witold pełnił posługę jako proboszcz i jak sam mówił jest jak dom rodzinny. Po uroczystej Eucharystii odbył się piknik dla wszystkich parafin, na którym ,oprócz grochówki i ciast, były serdeczne rozmowy i indywidualne pożegnania z proboszczem.

Zdjęcie ze  strony: https://plonszczak.pl/artykul/z-zalem-ale-z-szacunkiem/707855

Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste wyróżnienie uczniów królewskiej podstawówki, którzy zajęli III w ogólnopolskim Europejskim Konkursie Statystycznym. Opiekunka projektu pani Martyna Ozimkiewicz opowiedziała o wszystkich etapach, które musieli przejść finaliści, aby zdobyć miejsce na podium. Natalia Chrostowska, Magdalena Czulińska i Stanisław Tomczak odebrali z rąk Wójta Gminy Joniec Marka Czerniakowskiego drobne upominki i zostali nagrodzeni przez wszystkich obecnych gromkimi brawami. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Joniec - Wójt Gminy Joniec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Termin składania wniosków: 12.07.2019 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Jońcu.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest tutaj i w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku:

  1. Kopia wniosku o dopłaty ARiMR na rok 2019
  2. Wykaz zwierząt z ARiMR

 

Wójt Gminy Joniec informuje, że dnia 6 lipca 2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w czwartek 11 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

14  czerwca br. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się podpisanie umowy na realizację operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gminie Joniec na realizację operacji  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec” została przyznana pomoc finansowa w formie refundacji ze środków ,,EFRROW” w wysokości 410 375 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji zadania  wynosi 644 940,78 zł. Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.