Urząd Gminy Joniec

W piątkowe przedpołudnia - 13 października w Szkole Podstawowej w Królewie i 20 października w Szkole Podstawowej w Jońcu - odbyły się ślubowania klas pierwszych. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło w sumie 26 dzieci. Na początku najmłodsi uczniowie szkół przygotowali wesołe programy artystyczne, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Nie zabrakło również uroczystego ślubowania i tradycyjnego pasowania na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez Panie Dyrektorki. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od swoich koleżanek i kolegów ze starszych klas. Nowi uczniowie zostali obdarowani upominkami także przez przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Płońsku i obecnego na uroczystościach Wójta Gminy Joniec Pana Marka Czerniakowskiego. Uroczystości zakończone były pamiątkowymi zdjęciami oraz poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Gorąco witamy pierwszoklasistów w szeregach społeczności szkolnej i życzymy im wielu sukcesów, radości, dobrych kolegów i koleżanek oraz samych szóstek w dzienniczkach.