Urząd Gminy Joniec

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Wrońska-Omięciny-Joniec.

Gmina Joniec udzieliła Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim łączącym się z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska-Omięciny-Joniec w wysokości 493 086,00 zł.

Na terenie naszej gminy będzie przebudowywany odcinek o długości 3 894 m.