W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Joniec - Wójt Gminy Joniec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Termin składania wniosków: 06.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy w Jońcu.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Jońcu.

Załączniki do wniosku:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty (nowy wydruk z ARiMR, aby zapisy protokołu szacowania odpowiadały danym zgłoszenym do ARiMR).

3. Wypis z rejestru gruntów w przypadku wystąpienia n.z.a. suszy.