Urząd Gminy Joniec

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
Wójta Gminy Joniec
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Joniec.
 
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
Wójta Gminy Joniec
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Joniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.