Urząd Gminy Joniec

W poniedziałek 19 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyła się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Joniec. Rozpoczął ją pan Andrzej Przondak, który przedstawił porządek obrad. Pierwszym punktem było ślubowanie wszystkich radnych, a kolejnym wybór Przewodniczącego, którym ponownie został wybrany pan Grzegorz Nowiński. Pan Nowiński poprowadził dalszą część sesji i wybrano wiceprzewodniczącego pana Tomasza Pawęckiego, a także swoje ślubowanie złożył Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski.