Urząd Gminy Joniec

W dniu 21 listopada 2018 roku Gmina Joniec przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Jońcu Motopompę pływającą Niagara-2 PLUS, zakupioną w ramach umowy Nr 324/OR/BP-I/D/18 zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach realizacji zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowego sprzętu specjalistycznego, nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2018”.

Całkowita wartość zadania: 5 481,09 zł

Dofinansowanie 2 100,00 zł