Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w Płońsku będzie  funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy w Płońsku w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Może w nim przebywać do 37 osób. Mogą to być tylko dorosłe osoby niepełnosprawne bez podziału wiekowego. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy docelowo ma posiadać 7 pracowni. Na dzień dzisiejszy przygotowywanych jest 5 pracowni, w tym: pracownia informatyczna, pracownia kulinarna, pracownia krawiecka i plastyczna, pracownia zajęć techniczno-stolarskich i pracownia przyrodnicza. W planach są także pracownie: teatralno-muzyczna i kinezyterapii. Jednym z wielu przykładów zajęć które będą się odbywały w placówce są  treningi kulinarne, podczas których będą wypiekane ciasta, przygotowywane desery, sałatki i surówki oraz poczęstunki na zabawy i uroczystości w ŚDS. Takie zajęcia będą odbywać się codziennie wg. planu dyżurów i planów pracy pracowni kulinarnej. Uczestnicy będą mieli zapewniony jeden gorący posiłek, który będą przygotowywać w ramach terapii zajęciowej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach ŚDS powinny się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania, aby pobrać komplet dokumentów do wypełnienia, ewentualnie przyjść do PCPR w Płońsku gdzie pracownicy również udostępnią wymagane dokumenty i pomogą je wypełnić. Komplet dokumentów stanowią: Wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, zaświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, które może być dostarczone w terminie późniejszym. Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w przynależnym zgodnie z miejscem zamieszkania ośrodku pomocy społecznej gdzie pracownik socjalny przeprowadzi część pierwszą wywiadu środowiskowego. Następnie ośrodek pomocy społecznej wyda stosowne skierowanie, z którym należy się udać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na ul. ks. J. Popiełuszki 14 w celu otrzymania decyzji administracyjnej.

Wszelkich informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w godz. 8:00 – 15:00 pok. 118, tel.: 23 662 75 49 w. 18

Więcej informacji i druki do pobrania na stronie: https://www.powiat-plonski.pl/pl/aktualnosci/powiatowy-srodowiskowy-dom-samopomocy.html