Urząd Gminy Joniec

W dniu 26 kwietnia po raz kolejny mieszkańcy Popielżyna Górnego sprzątali swoją miejscowość. Taka akcja to pożytek dla środowiska, ale również świetna forma integracji. Sprzątanie w Popielżynie Górnym zakończyło się ogniskiem, a mieszkańcy zapewniają, że podobna akcja zostanie przeprowadzona również jesienią. Gmina zapewniła worki oraz odebrała zebrane śmieci i przekazała je do utylizacji. Zachęcamy mieszkańców kolejnych sołectw do podobnych inicjatyw!