Urząd Gminy Joniec

Paweł Adamowicz - Prezydent Gdańska zmarł po ataku nożownika. To wielki cios oraz strata dla całego środowiska samorządowego w Polsce. Wójt oraz cała społeczność Gminy Joniec, łączy  się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami zmarłego Prezydenta. Władze oraz pracownicy gminy wezmą udział w organizowanym przez płoński ratusz spotkaniu „ Przeciw przemocy i nienawiści”, a na biurku Wójta pali się symboliczny znicz, znak zjednoczenia w tej wyjątkowej chwili.

Wójt Gminy Joniec informuje, iż zamierza przystąpić do projektu odnośnie pozyskania przez Gminę Joniec dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z terenu nieruchomości położonej na terenie Gminy Joniec proszone są o kontakt pod numer 23 661 60 41 wew.102

Jak co roku 6 stycznia w święto Trzech Króli w kościele parafialnym w Jońcu odbył się koncert noworoczny w wykonaniu naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Cezarego Celiana. Po raz pierwszy natomiast wystąpił nowo powstały zespolik szkolny z Królewa prowadzony również przez Pana Cezarego Celiana. Warto podkreślić że zespolik „Tacy nie inni” pomimo że powstał ok rok temu to odniósł już swój pierwszy sukces zajmując trzecie miejsce w powiatowym konkursie w Płońsku. W trakcie koncertu można było usłyszeć piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu orkiestry i zespołu. Muzycy swoją grą uświetnili również Mszę Świętą.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 1 lutego 2019r. do dnia 28 lutego 2019r. rolnicy będą mogli składać w Urzędzie Gminy w Jońcu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

Jednocześnie Wójt Gminy Joniec zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2019r. w ustawie regulującej kwestie zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wprowadzone zmiany.

Zmiany te polegają na :

 — zwiększeniu limitu zużywanego oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych z 86 do 100 litrów;

— wprowadzeniu limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła. Limit ten wyniesie 30 litrów na 1 DJP bydła.

Hodowcy bydła, chcący skorzystać z tego dofinansowania, są zobowiązani do dołączenia do wniosku o zwrot akcyzy nie tylko faktur potwierdzających nabycie oleju napędowego, ale także dokumentu stwierdzającego średnią roczną liczbę bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Przedmiotowy dokument należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 lutego 2019r. będzie stosowany nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom miejscowości Proboszczewice ( tzw. Goszkówki ) za pomoc w remoncie drogi gminnej w tej miejscowości. Wspólnymi siłami przez dwa dni droga ta była remontowana. Gmina zapewniła sprzęty takie jak koparko - ładowarkę, samochód ciężarowy oraz równiarkę , natomiast mieszkańcy swój transport tj. ciągniki z przyczepami, sprzęt do rozgarniania żwiru i ciężką pracę, ale przede wszystkim chęci i bezinteresowną pomoc. Podziękowania te kieruję na ręce Panów: Andrzeja Cioska, Marka Cioska, Jakuba Cioska, Mirosława Oryszewskiego, Damiana Oryszewskiego i Grzegorza Krynickiego.

                                                                               Wójt Gminy Joniec

                                                                               Marek Czerniakowski

Od 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępni nową usługę Twój e-PIT. W przypadku rozliczeń za 2018r. administracja skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od 15 lutego do 30 kwietnia podatnik będzie się mógł zapoznać ze swoim PIT-em w serwisie podatki.gov.pl.

Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni. Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć.

Wprowadzenie tej usługi to prawdziwa rewolucja w systemie rocznych rozliczeń podatkowych, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o upowszechnienie przesłanych w załączeniu informacji, aby jak najwięcej mieszkańców naszego powiatu mogło skorzystać z przygotowanych udogodnień.

Naczelnik

Urzędu Skarbowego w Płońsku

Krzysztof Bronowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy już po raz kolejny wzięli udział w naszej świątecznej akcji zbiórki żywności. Przekazane przez Państwa artykuły zostały rozdzielone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu i trafiły do 8 rodzin, które najbardziej potrzebowały pomocy. Zachęcamy do włączania się w kolejne akcje organizowane przez nasz urząd.

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5d878608&&b=0c8f876a75&&c=9ac7ead8

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze