Urząd Gminy Joniec

9 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Królewie odbył się III Bieg Królewski. Podobnie jak w poprzednim roki bieg miał specjalny charakter, ponieważ był on dedykowany Ewie, szesnastoletniej mieszkance Królewa z dziecięcym porażeniem mózgowym. Zorganizowana kwesta miała na celu zasilić subkonto dziewczyny, prowadzone przez Fundację Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą". Impreza rozpoczęła się od układu choreograficznego wykonywanego przez uczniów królewskiej podstawówki. Następnie odbyła się krótka rozgrzewka, po której ruszyły starty w kilku kategoriach biegowych. Największym zainteresowaniem cieszył się Nordic Walking oraz bieg na obcasach. W trakcie imprezy prowadzona była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Tradycyjnie już można było skosztować grochówki z kuchni polowej, pajdy chleba ze smalcem i ciast oraz dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Aktywnie Zakręceni pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni. Fantastyczny koncert dla Ewy zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Joniec, a uczniowie Szkół Podstawowych z Jońca i Królewa recytowali wiersze z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koniec odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadził Daniel Leszczyński.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację III Biegu Królewskiego. To dzięki wam konto Ewy powiększyło się o 5449,74 zł! Po raz kolejny pokazaliśmy, że mieszkańcy naszej małej gminy mają ogromne serca!

W środę, 30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu oraz w poniedziałek, 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Królewie odbyły się pikniki z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprez były: rady rodziców, szkoły a partnerem była Gmina Joniec. W organizację pikniku w Królewie włączyło się również Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Można było obejrzeć m.in. „Mam talent” w wykonaniu uczniów, przejechać się bryczką (SP Joniec) skorzystać z basenu z piłkami, towarzyskich rozgrywek piłki nożnej i siatkowej. Było również malowanie twarzy (SP Królewo) W obydwu szkołach nie zabrakło również smakołyków: kiełbasek z grilla, ciast i innych słodkości.

W związku z informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Gmina Joniec wydłuża termin naboru gospodarstw domowych do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych do 31 lipca 2018 roku.

Link do strony naboru: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18

Informujemy, że dnia 02 czerwca 2018 r. Urząd Gminy w Jońcu będzie nieczynny.

Mieszkanka naszej Gminy Marysia Kozłowska, ma 21 lat, jest na trzecim roku studiów licencjackich z Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce i głównie z racji tego, że w swoim życiu boryka się z różnymi trudnościami uwielbia działać, żyć aktywnie w taki sposób, aby pokazywać, że nic jej nie ogranicza i łamie stereotypy na temat ludzi chorych.

To się może wydawać trochę nietypowe, ale Marysia ciągle przełamuje swoje słabości i różne niezależne od niej bariery, nie chce żyć smutna, skupiona tylko na tym co jej wolno, co da radę zrobić, a czego nie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że życie nie jest proste jednak okazuje się, że przy odrobinie wysiłku, uśmiechu do innych ludzi i korzystania z pomocy da się pokonać wiele trudności.
Z tych oto powodów wybrała taki kierunek studiów. Uwielbia pomagać innym za odwzajemniony nawet drobny uśmiech, lubi integrować się z ludźmi, poznawać ich.
Na uczelni Marysia udziela się w wolontariacie, a poza szkołą trenuje pływanie.
Już od 2 lat jest zawodniczką w Integracyjnym Klubie Sportowym AWF Warszawa. Brała udział w różnych zawodach sportowych. W zeszłym roku w czerwcu Marysia startowała w Letnich Otwartych Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, gdzie na 100 i 200 metrów stylem dowolnym uzyskała pierwsze miejsca i osiągnęła wyniki lepsze od dotychczasowych rekordów Polski, otrzymała swój pierwszy złoty medal w konkurencji drużynowej za start w sztafecie 4 x 50 metrów stylem dowolnym. W marcu bieżącego roku Marysia brała udział w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy , gdzie osiągnęła kilka miejsc na podium i ostatecznie w klasyfikacji generalnej zdobyła brązowy medal za starty indywidualne, a także za start w sztafecie drużynowej kobiet udało jej się razem z koleżankami z klubu wywalczyć trzecie miejsce.
Dla Marysi pływanie jest w pewnym sensie pasją, sposobem na spełnianie siebie, ale także formą rehabilitacji. Dla mobilizacji stawia sobie w życiu różne cele przykładowo w pływaniu chciałaby wziąć udział w Paraolimpiadzie.

W przyszłości Marysia planuje pracować w Organizacji Pozarządowej, zostać mówcą motywacyjnym i wspierać ludzi z grup wykluczonych w społeczeństwie Polskim, przyczyniać się do tego by żyło im się lepiej, by przestali być wykluczeni.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25 maja 2018 r  podczas sesji Rady Gminy w Jońcu Maria otrzymała gratulacje oraz strój  sportowy.

Cieszymy się z sukcesów naszych mieszkańców i czekamy na informacje odnośnie kolejnych zdolnych osób.

 

Gmina Joniec w ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim realizuje projekt „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług

W ramach projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie powstało Lokalne Centrum Kompetencji, w którym znajduje się osprzęt komputerowy wraz z meblami, zapewniony jest dostęp do Internetu oraz dostęp do portalu Projektu, przede wszystkim dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do korzystania z LCK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Joniec (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Joniec 29, 09-131 Joniec.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joniec 29, 09-131 Joniec lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,tj.w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego i innych nakładających na samorząd gminny obowiązek ustawowy.

4.Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a także jest konieczne do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz w urzędzie stanu cywilnego, ewidencji ludności.

5.Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.

6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.

8.Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.

9.Osoba,której   dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.

12.Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

                                                                                                                          Wójt Gminy Joniec

                                                                                                                          Marek Czerniakowski