Urząd Gminy Joniec

W poniedziałek 19 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbyła się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Joniec. Rozpoczął ją pan Andrzej Przondak, który przedstawił porządek obrad. Pierwszym punktem było ślubowanie wszystkich radnych, a kolejnym wybór Przewodniczącego, którym ponownie został wybrany pan Grzegorz Nowiński. Pan Nowiński poprowadził dalszą część sesji i wybrano wiceprzewodniczącego pana Tomasza Pawęckiego, a także swoje ślubowanie złożył Wójt Gminy Joniec Marek Czerniakowski.

W dniach 6-10 listopada   uczniowie Szkoły Podstawowej w Królewie,  wraz z  opiekunem,  wyjechali   na 5-dniowy program EuroWeek- Szkoła Liderów. Zajęcia odbywały się w malowniczej miejscowości Międzygórze , na ziemi Kłodzkiej.

Program EuroWeek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników  poprzez stosowanie różnorodnych technik i  podejścia ponadkulturowego. 

Językiem komunikacji jest język angielski. Uczestnikami programu są grupy dzieci i  młodzieży z różnych krajów europejskich , a ich trenerami są wyszkoleni wolontariusze z całego świata .

Celem programu jest zapewnienie intensywnego, o wysokiej jakości szkolenia, promującego wśród uczestników  uczenie się i rozwój przez całe życie. Program kładzie nacisk na

  • Rozwijanie zdolności przywódczych
  • Budowanie pewności siebie
  • Promocję nauki języków obcych
  • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim
  • Integrację  wielokulturową
  • Budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji międzynarodowych.

Euroweek 2018

To już drugi obóz językowy uczniów Szkoły Podstawowej w Królewie  w Międzygórzu . W ramach projektu Europejskiego Forum Młodzieży – EuroWeek. Uczniwoei klasy VII i VIII  spędzili wiele niezapomnianych i atrakcyjnych przede wszystkim językowo chwil. Codzienne uczniowie wykonywali różne projekty  razem z kolegami z innych szkół pod okiem wolontariuszy ze wszystkich stron świata. Nasi uczniowie nagrawali filmy ,przygotowywali inscenizację w języku angielskim oraz oglądali prezentacje przygotowane przez wolontariuszy.  Wspólnie spędzali też czas na zabawach sportowych i posiłkach .Wieczory   zakończone były  dyskoteką, wspólnym śpiewaniem  lub nauką salsy. Był też czas na wycieczki  w przepiękne miejsca takie jak: Międzygórze – Wodospad Wilczki , Bystrzyca Kłodzka  i Kłodzko.

W imieniu uczniów i organizatora pragniemy serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Joniec Panu Markowi Czerniakowskiemu oraz Urzędowi Gminy Joniec za sfinansowanie przejazdu uczniów do Międzygórza.

 

Serdecznie zapraszamy na pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Joniec, która odbędzie się 19 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Porządek obrad pierwszej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Złożenie ślubowania przez wójta.

7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - w gminie Joniec wybrzmiewało pieśniami patriotycznymi. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się mieszkańcy, którzy wspólnie chcieli celebrować to wyjątkowe święto. Na poczatku odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, Bogurodzicę i Rotę. W następnej kolejności były bardziej wesołe piosenki żołnierskie. Cały program poprowadzili Państwo Ilona i Karol Krawczyk. Swoją interpretację pieśni patriotycznych przedstawił również zespół składający się z uczniów Szkoły Podstawowej w Królewie. Doniosłość i wyjątkowość tej uroczystości podkreślał półmrok i blask stu płonących zniczy biało - czerwonych, które zostały przeniesione na Grób Nieznanego Żołnierza. Na cmentarzu pan Krzysztof Zadroga odczytał Apel Poległych, po którym wybrzmiała melodia Śpij Kolego zagrana na trąbce. Jest nam niezmiernie miło, że tak liczne grono naszych mieszkańców wspólnie z nami świętowało ten ważny dzień dla wszystkich Polaków.

Informujemy, że dnia 12 listopada (poniedziałek) wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. w miejscowościach Adamowo, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny i Popielżyn-Zawady.

W dniu 15 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Królewie miała miejsce podwójna uroczystość - apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Młodzież szkolna zaprezentowała przygotowane przedstawienia. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół. Rodzice przygotowali słodką niespodziankę w postaci tortu.


Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski do 16 listopada br. przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wniosek o pomoc należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 2 listopada 2018 roku ulega zmianie czas pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu. Nowe godziny otwarcia biblioteki to:

Poniedziałek – dzień wewnętrzny (biblioteka nieczynna)

Wtorek                                 1000-1800

Środa                                     800-1500

Czwartek                              800-1500

Piątek                                     800-1500

Pierwsza sobota miesiąca     800-1500

Niedziela nieczynna

Pragniemy poinformować, iż wychodząc naprzeciw mieszkańcom istnieje możliwość dostarczenia książek do domu.

Akcja skierowana jest do osób, które ze względu na stan zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie mają możliwości bezpośredniego korzystania z biblioteki.

Więcej informacji pod numerem tel: 23/661-61-77