Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

 

 

Projekt pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec dotyczy przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy w Jońcu, budynku Szkoły Podstawowej w Jońcu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Królewie. Należy w tym miejscu podkreślić, że planowany do realizacji projekt jest szczególny w swoim rodzaju, ponieważ w budynku Urzędu Gminy      w Jońcu nastąpiła likwidacja kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej na gaz LPG wraz z armaturą towarzyszącą. Tak więc projekt obejmuje zamianę/modernizację urządzeń grzewczych. Stąd zadeklarowany wskaźnik: Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania: 2733,31 m2. We wszystkich trzech budynkach użyteczności publicznej zastosowane zostały w projekcie rozwiązania techniczne pozwalające na wytworzenie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (zastosowano ogniwa fotowoltaiczne).

 

Wartość ogółem  projektu – 3 344 200,32  zł

Wydatki kwalifikowane –2 191 481,92 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 753 185,53 zł 

% dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –   80,00 %

Środki własne Beneficjenta –  1 591 014,79 zł w tym  środki kwalifikowalne –  438 296,39  zł.

 

Okres realizacji projektu od 23.11. 2016 roku do 31.03.2023 r.

 


Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

  • Joniec, PL
  • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

  • Portal mapowy
  • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna