Przejdź do treści Przejdź do menu
Logo Gminy Joniec
Baner
Dekoracja

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

 

 

Projekt pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

 

Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec dotyczy przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy w Jońcu, budynku Szkoły Podstawowej w Jońcu oraz budynku Szkoły Podstawowej w Królewie. Należy w tym miejscu podkreślić, że planowany do realizacji projekt jest szczególny w swoim rodzaju, ponieważ w budynku Urzędu Gminy      w Jońcu nastąpiła likwidacja kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej na gaz LPG wraz z armaturą towarzyszącą. Tak więc projekt obejmuje zamianę/modernizację urządzeń grzewczych. Stąd zadeklarowany wskaźnik: Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania: 2733,31 m2. We wszystkich trzech budynkach użyteczności publicznej zastosowane zostały w projekcie rozwiązania techniczne pozwalające na wytworzenie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (zastosowano ogniwa fotowoltaiczne).

 

Wartość ogółem  projektu – 3 344 200,32  zł

Wydatki kwalifikowane –2 191 481,92 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 753 185,53 zł 

% dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –   80,00 %

Środki własne Beneficjenta –  1 591 014,79 zł w tym  środki kwalifikowalne –  438 296,39  zł.

 

Okres realizacji projektu od 23.11. 2016 roku do 31.03.2023 r.

 


Mapa Gminy Joniec

Mapa Gminy

 • Joniec, PL
 • Powiat Płoński
Portal mapowy

Wrota Mazowsza

 • Portal mapowy
 • Mazowieckie
Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS

Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Logo Projekty
        dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Czyste powietrze

Program "Czyste Powietrze"

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna